Dzisiejsza data: sobota, 12 czerwca 2021 roku Aktualna pozycja » http://www.psoni-leszno.pl/ » Kadra    
 
 


Szanowni Państwo!
Informujemy, iż zmieniamy nazwę z Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Lesznie na Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lesznie.
   Wybrane z galerii


Kadra

Dyrektor OREW w Lesznie: mgr Izabela Majorczyk
Z-ca dyrektora: mgr Kamila Majewska

Oligofrenopedagodzy Oddziałów Przedszkolnych
mgr Marzena Nowicka
mgr Barbara Piotrowiak
mgr Danuta Skowron
mgr Marta Wasiak

Oligofrenopedagodzy Oddziałów Edukacyjno- Terapeutycznych
mgr Agnieszka Łukaszewska
mgr Danuta Poniża

Oligofrenopedagodzy Zespołów Rewalidacyjno- Wychowawczych
mgr Beata Beck
mgr Ilona Jakubowska - Kociemba
mgr Natalia Jankowska
mgr Anita Krajewska
mgr Angelika Maćkowiak
mgr Ewa Michta
mgr Marta Noszczyńska
mgr Anna Włodarczyk

Fizjoterapeuci
mgr Agnieszka Skowron- Nowacka
mgr Dariusz Jankowiak
Ewelina Janowicz
Katarzyna Musiałowska- Skrobała

Nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Katarzyna Sobczak

Psycholog
mgr Alina Furmanowska

Logopedzi
mgr Joanna Szostek
mgr Ilona Grzesiak

Muzykoterapeuta
mgr Hanna Chlebowska

Kynoterapeuta
Marcin Pietrzak

Terapeuta zajęciowy
Ewa Paluch

Katecheta
Ks. Ryszard Jeleń

Pielęgniarka
Mariola Cicha

Asystenci/ Pomoce nauczycieli
Dorota Kijak
Sylwia Kołodziej
Urszula Krauze
Lucyna Michalska
Ewa Niewiarowska
Michał Nowicki
Sławomira Ratajczak
Małgorzata Szudra
Kinga Śniegucka
Agnieszka Świdurska
Maria Walenciak
Ewa Wawrzyniak

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE - USŁUGI CATERINGOWE 2020-2021

Protokół wyboru oferty na usługi cateringowe

załącznik

 

Dnia 22.08.2020r. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

załącznik

 

 

UWAGA!
W dniu 23.07.2020r. Zamawiający dodał na stronę internetową informację z otwarcia ofert.

1. Informacja z otwarcia ofert

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PN.:
„Usługa dowozu i odwozu osób niepełnosprawnych – w terminie od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r. z pominięciem jednego miesiąca letniego”

Załączniki:

1. Informacja o przetargu
2. Ogłoszenie o zamówieniu nr 562083-N-2020 z dnia 2020-07-15 r.
3. SIWZ z dnia 15.07.2020 r.

 

 

Wykonanie: gechu.nazwa.plPolskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lesznie przestrzega przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

W związku z tym, w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lesznie powołany został Inspektor Ochrony Danych – Marcin Wowk. Z IOD można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych pod adresem: iod.psonileszno@grupaformat.pl.