Dzisiejsza data: środa, 21 listopada 2018 roku Aktualna pozycja » http://www.psoni-leszno.pl/ » Kadra    
 
 

Szanowni Państwo!
Informujemy, iż zmieniamy nazwę z Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Lesznie na Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lesznie.
   Wybrane z galerii


Kadra

Dyrektor OREW w Lesznie: mgr Izabela Majorczyk
Z-ca dyrektora: mgr Natalia Jankowska

Oligofrenopedagodzy Oddziałów Przedszkolnych
mgr Kamila Majewska
mgr Barbara Piotrowiak
mgr Marta Wasiak

Oligofrenopedagodzy Oddziałów Edukacyjno- Terapeutycznych
mgr Natalia Jankowska
mgr Urszula Krauze

Oligofrenopedagodzy Zespołów Rewalidacyjno- Wychowawczych
mgr Beata Beck
mgr Ilona Jakubowska - Kociemba
mgr Anita Krajewska
mgr Agnieszka Łukaszewska
mgr Angelika Maćkowiak
mgr Ewa Michta
mgr Marta Noszczyńska
mgr Marzena Nowicka
mgr Danuta Poniża
mgr Danuta Skowron
mgr Anna Włodarczyk

Fizjoterapeuci
mgr Agnieszka Skowron- Nowacka
mgr Dariusz Jankowiak
Ewelina Janowicz
Katarzyna Musiałowska

Nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Katarzyna Sobczak

Psycholog
mgr Alina Furmanowska

Logopedzi
mgr Joanna Szostek
mgr Ilona Grzesiak

Muzykoterapeuta
mgr Hanna Chlebowska

Kynoterapeuta
Marcin Pietrzak

Terapeuta zajęciowy
Ewa Paluch

Katecheta
Ks. Andrzej Godyń

Pielęgniarka
Mariola Cicha

Asystenci/ Pomoce nauczycieli
Monika Borowiec
Emilia Goldmann
Dorota Kijak
Sylwia Kołodziej
Lucyna Michalska
Ewa Niewiarowska
Maria Popek
Sławomira Ratajczak
Małgorzata Szudra
Kinga Śniegucka
Agnieszka Świdurska
Maria Walenciak
Ewa Wawrzyniak

 


 

Dowóz i odwóz osób niepełnosprawnych – wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lesznie w terminie od 01.10.2018 r. do 30.04.2019 r.

1. Załącznik 1
2. Załącznik 2

3. Wybór najkorzystniejszej oferty na usługi transportowe

 

Wykonanie: gechu.nazwa.pl