Dzisiejsza data: środa, 21 listopada 2018 roku Aktualna pozycja » http://www.psoni-leszno.pl/ » Terapia    
 
 

Szanowni Państwo!
Informujemy, iż zmieniamy nazwę z Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Lesznie na Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lesznie.
   Wybrane z galerii


Terapia

Terapia kulinarna


Prowadzona przez oligofrenopedagogów, polegająca na tworzeniu przepisów obrazkowych, przygotowaniu prostych posiłków, przeliczaniu i nazywaniu produktów, nauce krojenia, posługiwania się przyrządami kuchennymi oraz nauce nakrywania stołu.
więcej...

Terapia psychologiczna


To forma pomocy dla naszych podopiecznych, ułatwiająca wyrażanie swoich emocji, pozwalająca lepiej poznać i zrozumieć siebie oraz otaczający świat. Jednym z głównych celów jest próba eliminowania zachowań niepożądanych. Zajęcia
więcej...

Terapia logopedyczna


To nauka kształtowania właściwej mowy i wymowy oraz jej doskonalenie, a także usuwanie różnego rodzaju wad i zaburzeń mowy. Podczas tych zajęć usprawniane są świadome ruchy warg, języka, żuchwy i podniebienia, rozwijane są kompetencje komunikacyjne. Stosowane są ćwiczenia oddechowe i rozwijające percepcję
więcej...

Fizjoterapia


Obejmuje ćwiczenia z zakresu kinezyterapii oraz zabiegi fizykalne dostosowane do niepełnosprawności ruchowych, wieku i rozwoju intelektualnego naszych podopiecznych. - Kinezyterapia – obejmuje ćwiczenia w odciążeniu w UGULu, ćwiczenia
więcej...

Terapia ruchowa


Ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę ciała oraz stymulujące rozwój różnych układów, a szczególnie układu: - ruchowego, oddechowego, krążenia i nerwowego. Gry i zabawy kształtujące koordynację wzrokowo- ruchową, słuchowo- ruchową oraz stymulujące rozwój psychofizyczny. Nauczanie
więcej...

Terapia zajęciowa


To rodzaj aktywności sprzyjający rozwijaniu motoryki małej czyli usprawnianiu manualnemu, ćwiczeniu koordynacji wzrokowo- ruchowej, koncentracji uwagi i spostrzegawczości.  Stosowanie odpowiednich technik i zabaw stymuluje zmysły,
więcej...

Muzykoterapia


Jest to metoda wykorzystująca wieloraki wpływ muzyki na człowieka, która wywiera leczniczy wpływ na naszych podopiecznych poprzez różne elementy i rodzaje, zróżnicowane formy odbierania i uprawiania tj.:
więcej...

Sala doświadczania świata


Dzięki specjalnej aranżacji otoczenia, pobudzamy głównie zmysł wzroku i słuchu, przy jednoczesnym wprowadzaniu podopiecznych w stan wyciszenia i relaksacji. Wypływające z otoczenia bodźce są dobrane tak by jednocześnie stymulowały
więcej...

Kynoterapia


  Terapia ta ma na celu budowanie pozytywnego kontaktu pomiędzy naszymi podopiecznymi a psem. W trakcie spontanicznej, radosnej nauki poprzez zabawę rozwijane są umiejętności komunikowania się, zachowania opiekuńcze, koncentracja i spostrzeganie. Doskonalona jest również ogólna
więcej...

Hipoterapia


Jest to formą rehabilitacji psychoruchowej z udziałem konia. Podczas tych zajęć stosuje się jazdę konną, różne sposoby dosiadania konia. Dzieci mają okazję obcować ze zwierzęciem dotykając je, głaszcząc, czując jego ciepło, widząc je i słysząc, wykonując czynności pielęgnacyjne.
więcej...

Alpakoterapia


Jest rodzajem zooterapii, w której wykorzystuje się alpaki do celów edukacyjnych, rehabilitacyjnych bądź terapeutycznych. Alpaki to zwierzęta wielbłądowate pochodzące z Ameryki Południowej. Mają bardzo łagodne usposobienie, szybko zaprzyjaźniają się z dziećmi. Terapia z udziałem tych przemiłych
więcej...

Oprócz tego …


W ramach integracji i zaangażowania podopiecznych oraz ich rodziców do aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym placówki organizujemy imprezy i uroczystości okolicznościowe tj. - konkursy plastyczne - konkursy muzyczne - występy teatru - olimpiady sportowe - spotkania
więcej...


Dowóz i odwóz osób niepełnosprawnych – wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lesznie w terminie od 01.10.2018 r. do 30.04.2019 r.

1. Załącznik 1
2. Załącznik 2

3. Wybór najkorzystniejszej oferty na usługi transportowe

 

Wykonanie: gechu.nazwa.pl