Dzisiejsza data: sobota, 12 czerwca 2021 roku Aktualna pozycja » http://www.psoni-leszno.pl/ » Terapia    
 
 


Szanowni Państwo!
Informujemy, iż zmieniamy nazwę z Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Lesznie na Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lesznie.
   Wybrane z galerii


Terapia

Terapia kulinarna


Prowadzona przez oligofrenopedagogów, polegająca na tworzeniu przepisów obrazkowych, przygotowaniu prostych posiłków, przeliczaniu i nazywaniu produktów, nauce krojenia, posługiwania się przyrządami kuchennymi oraz nauce nakrywania stołu.
więcej...

Terapia psychologiczna


To forma pomocy dla naszych podopiecznych, ułatwiająca wyrażanie swoich emocji, pozwalająca lepiej poznać i zrozumieć siebie oraz otaczający świat. Jednym z głównych celów jest próba eliminowania zachowań niepożądanych. Zajęcia
więcej...

Terapia logopedyczna


To nauka kształtowania właściwej mowy i wymowy oraz jej doskonalenie, a także usuwanie różnego rodzaju wad i zaburzeń mowy. Podczas tych zajęć usprawniane są świadome ruchy warg, języka, żuchwy i podniebienia, rozwijane są kompetencje komunikacyjne. Stosowane są ćwiczenia oddechowe i rozwijające percepcję
więcej...

Fizjoterapia


Obejmuje ćwiczenia z zakresu kinezyterapii oraz zabiegi fizykalne dostosowane do niepełnosprawności ruchowych, wieku i rozwoju intelektualnego naszych podopiecznych. - Kinezyterapia – obejmuje ćwiczenia w odciążeniu w UGULu, ćwiczenia
więcej...

Terapia ruchowa


Ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę ciała oraz stymulujące rozwój różnych układów, a szczególnie układu: - ruchowego, oddechowego, krążenia i nerwowego. Gry i zabawy kształtujące koordynację wzrokowo- ruchową, słuchowo- ruchową oraz stymulujące rozwój psychofizyczny. Nauczanie
więcej...

Terapia zajęciowa


To rodzaj aktywności sprzyjający rozwijaniu motoryki małej czyli usprawnianiu manualnemu, ćwiczeniu koordynacji wzrokowo- ruchowej, koncentracji uwagi i spostrzegawczości.  Stosowanie odpowiednich technik i zabaw stymuluje zmysły,
więcej...

Muzykoterapia


Jest to metoda wykorzystująca wieloraki wpływ muzyki na człowieka, która wywiera leczniczy wpływ na naszych podopiecznych poprzez różne elementy i rodzaje, zróżnicowane formy odbierania i uprawiania tj.:
więcej...

Sala doświadczania świata


Dzięki specjalnej aranżacji otoczenia, pobudzamy głównie zmysł wzroku i słuchu, przy jednoczesnym wprowadzaniu podopiecznych w stan wyciszenia i relaksacji. Wypływające z otoczenia bodźce są dobrane tak by jednocześnie stymulowały
więcej...

Kynoterapia


  Terapia ta ma na celu budowanie pozytywnego kontaktu pomiędzy naszymi podopiecznymi a psem. W trakcie spontanicznej, radosnej nauki poprzez zabawę rozwijane są umiejętności komunikowania się, zachowania opiekuńcze, koncentracja i spostrzeganie. Doskonalona jest również ogólna
więcej...

Hipoterapia


Jest to formą rehabilitacji psychoruchowej z udziałem konia. Podczas tych zajęć stosuje się jazdę konną, różne sposoby dosiadania konia. Dzieci mają okazję obcować ze zwierzęciem dotykając je, głaszcząc, czując jego ciepło, widząc je i słysząc, wykonując czynności pielęgnacyjne.
więcej...

Alpakoterapia


Jest rodzajem zooterapii, w której wykorzystuje się alpaki do celów edukacyjnych, rehabilitacyjnych bądź terapeutycznych. Alpaki to zwierzęta wielbłądowate pochodzące z Ameryki Południowej. Mają bardzo łagodne usposobienie, szybko zaprzyjaźniają się z dziećmi. Terapia z udziałem tych przemiłych
więcej...

Oprócz tego …


W ramach integracji i zaangażowania podopiecznych oraz ich rodziców do aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym placówki organizujemy imprezy i uroczystości okolicznościowe tj. - konkursy plastyczne - konkursy muzyczne - występy teatru - olimpiady sportowe - spotkania
więcej...


ZAPYTANIE OFERTOWE - USŁUGI CATERINGOWE 2020-2021

Protokół wyboru oferty na usługi cateringowe

załącznik

 

Dnia 22.08.2020r. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

załącznik

 

 

UWAGA!
W dniu 23.07.2020r. Zamawiający dodał na stronę internetową informację z otwarcia ofert.

1. Informacja z otwarcia ofert

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PN.:
„Usługa dowozu i odwozu osób niepełnosprawnych – w terminie od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r. z pominięciem jednego miesiąca letniego”

Załączniki:

1. Informacja o przetargu
2. Ogłoszenie o zamówieniu nr 562083-N-2020 z dnia 2020-07-15 r.
3. SIWZ z dnia 15.07.2020 r.

 

 

Wykonanie: gechu.nazwa.plPolskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lesznie przestrzega przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

W związku z tym, w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lesznie powołany został Inspektor Ochrony Danych – Marcin Wowk. Z IOD można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych pod adresem: iod.psonileszno@grupaformat.pl.