Dzisiejsza data: sobota, 12 czerwca 2021 roku Aktualna pozycja » http://www.psoni-leszno.pl/ » Przyjaciele OREW    
 
 


Szanowni Państwo!
Informujemy, iż zmieniamy nazwę z Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Lesznie na Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lesznie.
   Wybrane z galerii


Przyjaciele OREW

Dziękujemy za serce


Bo w człowieku jest serce,
a w nim ukryte dobro ,radość
serce jest jedno i wielkie,
tam się rodzi wszystko co piękne.

Nieważne pieniądze , sława
wielkie posady i stanowiska
wszystko z czasem przemija
kończy tak szybko i nagle znika.

Serce człowieka ufne i wierne
nade wszystko cierpliwe spokojne,
a gdy potrzeba miłości
zawsze wysłucha i jest hojne.

Czasem płacze okrutnie zranione
nieszczęściem i bólem przepełnione,
jeszcze się tli iskierka nadziei,
że los człowieka-dobroć serce odmieni.

Dziękuję więc za serce,
chylę me czoło nisko w podzięce
dziękuję za PANI/PANA serce,
bo wiem, że jest wrażliwe
szlachetne-i tak bardzo wielkie.

 

Dyrekcja, Wychowankowie i Pracownicy
Ośrodka Rehabilitacyjno –Edukacyjno –Wychowawczego im. „Piotrusia Pana”

 

 

Wiersz dedykujemy Naszym darczyńcom, instytucjom, osobom prywatnym,
Wszystkim, którzy Nas wspierają:

 1. PANI HALINIE FLOREK –PREZESOWI ZARZĄDU WERNER KENKEL SPÓŁKA Z O.O., KRZYCKO WIELKIE

 2. PANU ADAMOWI KENKEL – WŁAŚCICIELOWI FIRMY WERNER KENKEL SPÓŁKA Z O.O., KRZYCKO WIELKIE

 3. PANU WOJCIECHOWI KENKEL – WŁAŚCICIELOWI WYTWÓRNI OPAKOWAŃ, GROTNIKI

 4. PANU MARIANOWI MICHALAKOWI – WŁAŚCICIELOWI PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWLANEGO

 5. PANI MAŁGORZACIE MICHALAK

 6. PANU JANOWI FUTRO – SĘDZIEMU

 7. CLUBOWI ROTARY LESZNO

 8. PANU JÓZEFOWI DWORAKOWSKIEMU – PREZESOWI PRZEDSIĘBIORSTWA „AGROMIX” ROJĘCZYN

 9. PANU ANDRZEJOWI STRÓŻYKOWI – PREZESOWI FIRMY „ASTROMAL”

 10. PANU TOMASZOWI MALEPSZEMU – RADNEMU MIASTA LESZNA

 11. POZNAŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW „SPOŁEM” POZNAŃ – PREZESOWI ZARZĄDU
  PANI GRAŻYNIE RANIEWICZ – LIS ORAZ WICEPREZESOWI D.S HANDLU PANU MICHAŁOWI PASZKOWIAKOWI

 12. FIRMIE EURO - COMFORT I WŁAŚCICIELOM

 13. FIRMIE VIACON I WŁAŚCICIELOM

 14. FIRMIE TOYOTA MIKOŁAJCZAK – WŁAŚCICIELOWI, KIEROWNICTWU I PRACOWNIKOM

 15. FIRMIE SPINKO SPÓŁKA ZO.O. I WŁAŚCICIELOM

 16. PANI MONICE GAJEWSKIEJ – KIEROWNIKOWI INSPEKTORATU ZUS W LESZNIE
  ORAZ PRACOWNIKOM

 17. PANU STANISŁAWOWI DUDKOWIAKOWI I PANI EWIE DUDKOWIAK – WŁAŚCICIELOM PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO

 18. PANU RAFAŁOWI ZALESIŃSKIEMU – PREZESOWI ZARZĄDU MPWIK LESZNO

 19. FIRMIE TOMS POLSKA SP ZOO I WŁAŚCICIELOM

 20. STOWARZYSZENIU „WODNIK” PAWŁOWICE

 21. PIEKARNI OSIECZNA , ŚWIĘCIECHOWA

 22. FIRMIE „ŻAK” – ARTYKUŁY BIUROWE, PAPIERNICZE I WŁAŚCICIELOM
  ORAZ PRACOWNIKOM

 23. PANU ATHANAZIOFOWI ZANGAS –PREZESOWI FIRMY „HERMES”

 24. FIRMIE ZAKBET -Zakład Betoniarski s .c. – WŁAŚCICIELOM- Aleksander Błażków, Ludwik Litorowicz

 25. PRZEDSIĘBIORSTWU PRODUKCYJNO –HANDLOWO – USŁUGOWEMU PAWEŁ JOHN

 26. PANU TOMASZOWI BŁASZAKOWI PREZESOWI FIRMY AGREGATY „ FOGO” SPÓŁKA ZO.O.

 27. FIRMIE ALLMARK I WŁAŚCICIELOWI

 28. PANU TOMASZOWI SKROBALE

 29. PANU TOMASZOWI RATAJCZAKOWI

 30. PANI MIROSŁAWIE KIERYCH

 31. PANI MARTNIE BIERNACZYK

 32. PANI AGNIESZCE SIKORZE
  I POZOSTAŁYM NIEWYMIENIONYM …

ZA WSPÓŁPRACĘ OŚRODEK PIOTRUSIA PANA SERDECZNIE DZIĘKUJE RÓWNIEŻ:

- PREZYDENTOWI MIASTA LESZNA – PANU ŁUKASZOWI BOROWIAKOWI

- I ZASTĘPCY PREZYDENTA MIASTA LESZNA – PANU ADAMOWI MYTYCHOWI

- II ZASTĘPCY MIASTA LESZNA – PANU PIOTROWI JÓŹWIAKOWI

- SEKRETARZOWI MIASTA LESZNA – PANU MACIEJOWI DZIAMSKIEMU

- STAROŚCIE POWIATU LESZCZYŃSKIEGO – PANU JAROSŁAWOWI WAWRZYNIAKOWI

- DYREKTOROWI KURATORIUM OŚWIATY W LESZNIE – PANU TADEUSZOWI WACZYŃSKIEMU

- STARSZEMU WIZYTATOROWI KURATORIUM OŚWIATY W LESZNIE – PANU LESZKOWI SZCZEPANIAKOWI

- PANI DONACIE MAJCHRZAK – POPŁAWSKIEJ – DYREKTOROWI MOPR W LESZNIE

- PANI MAŁGORZACIE NAWROCIK – PRACOWNIKOWI MOPR W LESZNIE

- PANU KRZYSZTOFOWI PERKOWI – PRACOWNIKOWI MOPR W LESZNIE

- PANU MATEUSZOWI JUŚKIEWICZOWI - KIEROWNIKOWI PCPR W LESZNIE

- PANI MAŁGORZACIE POŁETEK – KIEROWNIKOWI ŚDS LESZNO, UL. NIEPODLEGŁOŚCI

- KIEROWNICTWU ŚDS IM. WERNERA KENKEL WE WŁOSZAKOWICACH

- PANU DARIUSZOWI LORYCHOWI – DYREKTOROWI MZZ W LESZNIE

- PANI JUSTYNIE RUTECKIEJ – SIADEK – DZIENNIKARZOWI, TELEWIZJA LESZNO

- PANI LIDII MATUSZEWSKIEJ – REDAKTOROWI I DZIENNIKARZOWI GAZETY „ABC” LESZNO

-PANU ARKADIUSZOWI WOJCIECHOWSKIEMU – REDAKTOROWI NACZELNEMU
„RADIO ELKA” LESZNO

- PANU MACIEJOWI MIZGALSKIEMU – DYREKTOROWI MOK W LESZNIE

- PANI ANICIE PLUTA – WICEDYREKTOROWI MOK W LESZNIE

- KSIĘDZU MARKOWI DENISIUKOWI ZA WSPANIAŁE PODEJŚCIE DO NASZYCH PODOPIECZNYCH
I UŚMIECH

-PANU DAMIANOWI ZYGMANOWSKIEMU – MŁODSZEMU CHORĄŻEMU I WYCHOWAWCY ARESZTU ŚLEDCZEGO W LESZNIE

-PANI MIROSŁAWIE WIECZOREK – STACHOWICZ – DYREKTOROWI PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W LESZNIE

-ZESPOŁOWI SZKÓŁ SPECJALNYCH W LESZNIE I DYREKTOROWI PANI WIOLETCIE --LEWANDOWSKIEJ

- ZESPOŁOWI SZKÓŁ SPECJALNYCH W LESZNIE I PANI ANNIE ŻYGADŁO

-DYREKTOROWI PRZEDSZKOLA NR 21 – PANI BOGUMILE WEIN , WYCHOWANKOM
I PRACOWNIKOM

-DYREKTOROWI PRZEDSZKOLA NR 10 –PANI BEACIE MAJEWSKIEJ, WYCHOWANKOM
I PRACOWNIKOM

- IZBIE REGIONALNEJ W PAWŁOWICACH

- NADLEŚNICTWU WŁOSZAKOWICE ORAZ KARCZMA BOROWA

- BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W LESZNIE

- MIEJSKIEMU BIUROWI WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W LESZNIE

I INNYM………..

 

 

Przyjaciel jest jak wiersz

Przyjacielowi możesz zawsze ufać.

On może być Twoim powiernikiem.

Przyjaciel potrafi Cię pocieszyć.

On zawsze Ciebie zrozumie.

Przyjaciel akceptuje Cię w pełni.

Bo dla niego jesteś wyjątkową całością.

Przyjaciel ofiarnie służy Ci pomocą i jest z Tobą w trudnych chwilach.

Przyjaciel nie zdradzi Twoich tajemnic.

Możesz rozmawiać z nim na każdy temat.

Przyjaciel jest we wszystkim szczery i nie plotkuje za naszymi plecami.

Przyjaciel to ktoś, przy kim nie udajesz.

Przy nim zawsze możesz być sobą.

Przyjaciel nie wstydzi się Ciebie i Ty jego nie musisz się wstydzić.

Przyjaciel ofiarnie staje w Twojej obronie i w prawdzie, stoi po Twojej stronie

Nie obrazi się on, gdy powiesz mu najgorszą prawdę, bo ufa Tobie.

Przyjaciel, to niezwykle ważna dla Ciebie osoba, którą warto cenić.

Przyjaciela kochasz zawsze i pomimo wszystko!

 

 

Obecność Przyjaciela

Aktywność jest dla mnie jedyną, a zarazem najlepszą formą rehabilitacji. Wszystko jednak uzależnione jest od obecności i wsparcia TEJ drugiej osoby…


ZAPYTANIE OFERTOWE - USŁUGI CATERINGOWE 2020-2021

Protokół wyboru oferty na usługi cateringowe

załącznik

 

Dnia 22.08.2020r. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

załącznik

 

 

UWAGA!
W dniu 23.07.2020r. Zamawiający dodał na stronę internetową informację z otwarcia ofert.

1. Informacja z otwarcia ofert

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PN.:
„Usługa dowozu i odwozu osób niepełnosprawnych – w terminie od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r. z pominięciem jednego miesiąca letniego”

Załączniki:

1. Informacja o przetargu
2. Ogłoszenie o zamówieniu nr 562083-N-2020 z dnia 2020-07-15 r.
3. SIWZ z dnia 15.07.2020 r.

 

 

Wykonanie: gechu.nazwa.plPolskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lesznie przestrzega przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

W związku z tym, w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lesznie powołany został Inspektor Ochrony Danych – Marcin Wowk. Z IOD można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych pod adresem: iod.psonileszno@grupaformat.pl.