Dzisiejsza data: sobota, 15 grudnia 2018 roku Aktualna pozycja » http://www.psoni-leszno.pl/ » O nas    
 
 

Szanowni Państwo!
Informujemy, iż zmieniamy nazwę z Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Lesznie na Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lesznie.
   Wybrane z galerii


O nas

Czynny: poniedziałek - piątek
Rejestracja telefoniczna po godz. 900 - tel. 529-64-74

Komu pomagamy?

Ośrodek Wczesnej Interwencji w Lesznie jest placówką, która ma pomagać wszystkim dzieciom, u których pojawiły się nawet nieznaczne wątpliwości co do prawidłowości rozwojowych.

Diagnozujemy, już od pierwszych tygodni życia, dzieci z grupy ryzyka:

 • anamnestycznego (wcześniaki, dzieci urodzone z niską punktacją Apgar i małą masą urodzeniową, dzieci matek obciążonych nieprawidłowym wywiadem ginekologiczno - położniczym, dzieci z urazami okołoporodowymi);
 • symptomatycznego (z wrodzonymi wadami rozwojowymi OUN, np. wodogłowiem lub przepukliną oponowo - rdzeniową, z chorobami metabolicznymi, z kręczem szyi i asymetriami, ze środowiskowo uwarunkowanymi objawami zaburzenia ośrodkowej koordynacji nerwowej).

Podstawowym założeniem wczesnej interwencji jest możliwie najwcześniejsza pomoc. Dziecko z problemami rozwoju psychoruchowego i dziecko niepełnosprawne potrzebuje ciągłych i częstych, dostosowanych do indywidualnych możliwości form terapii i odpowiednich dla danego zaburzenia bodźców stymulujących rozwój.

Obejmujemy usprawnieniem dzieci od 0 do 7 roku życia, a więc do momentu podjęcia przez nie obowiązku szkolnego.

Jak pomagamy?

Pierwszym etapem naszej interwencji jest postawienie pełnej diagnozy medycznej, psychologicznej i pedagogicznej. Kładziemy nacisk na pracę w zespole, w skład którego wchodzą:

 • fizjoterapeuci,
 • psycholog,
 • logopeda,
 • pedagog specjalny,
 • lekarz - specjalista w rehabilitacji medycznej

Każdy ze specjalistów obserwuje dziecko, bada je i omawia w zespole, w którym powstaje plan terapii wielospecjalistycznej. Zajmujemy się dzieckiem mając na uwadze jego rozwój psychoruchowy, a nie tylko sferę ruchową, gdy ta jest uszkodzona. Niezwykle ważna jest trafność diagnozy.

Praca w zespole zwiększa prawdopodobieństwo uniknięcia błędu oraz umożliwia uzyskanie szerszej informacji o dziecku. Dla każdego dziecka ustalany jest indywidualny program usprawniania, który realizowany jest przez rodziców w domu.

Podczas kolejnych wizyt w Ośrodku specjaliści oceniają tempo rozwoju dziecka i w razie potrzeby korygują program.


Nasze atuty to:

 • Jesteśmy jedyną placówką na terenie byłego powiatu leszczyńskiego, która prowadzi rehabilitację w neurologii dziecięcej.
 • Doświadczona kadra terapeutów, stale podnosząca swoje kwalifikacje.
 • Nasi terapeuci są wysokiej klasy specjalistami.
 • Uznanie środowisk medycznych i edukacyjnych.
Jeżeli masz pytania do nas, napisz!
Postaramy się odpowiedzieć na nurtujące Cię wątpliwości.

 

Ogłoszenie na uslugi cateringowe na 2019 rok

1. Załącznik

 

 

Dowóz i odwóz osób niepełnosprawnych – wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lesznie w terminie od 01.10.2018 r. do 30.04.2019 r.

1. Załącznik 1
2. Załącznik 2

3. Wybór najkorzystniejszej oferty na usługi transportowe

 

Wykonanie: gechu.nazwa.pl